zondag, september 20 EN | BR

Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. – Openbaring 1:18

Wij dienen geen dode God; wij dienen een levende God! Wij dienen geen god van hout of steen, maar de levende God! De basis, het christelijk fundament van ons geloof, is dat Jezus niet dood is gebleven, maar dat Hij is opgestaan uit de dood. Als we dit belangrijke feit weglaten, dan halen we de basis van ons geloof weg. ‘Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden’ (Mattheüs 28:6).

De eerste evangeliegetuigen

Wie waren de eersten die hoorden dat Jezus was opgestaan? Dat waren Maria van Magdala en de andere Maria. En wat moesten zij doen toen zij deze boodschap kregen? Ze moesten het vertellen aan de discipelen. Dat betekent dat ze moesten gaan getuigen. Deze twee vrouwen werden door God uitgekozen als eerste ‘evangeliegetuigen’. Het is opvallend dat God hiervoor geen mannen als eersten uitkoos, maar vrouwen. We weten uit de Bijbel dat er juist veel vrouwen waren die Jezus volgden en dienden.

Paasmorgen in uw hart

Pasen is een feest om blij te zijn en om Jezus te aanbidden en om God groot te maken. Beste lezer, hoe is het met u? Misschien lijkt het in uw leven meer op Goede Vrijdag! Alles is donker om u heen wanneer u beseft hoe zondig u bent. Maar dan opeens wordt het paasmorgen in uw hart. De zon begint te schijnen en u voelt zich zo licht als een veertje. Waarom? Omdat de last van de zonde van u is afgenomen. Uw zonden zijn weg. U wordt blij en krijgt vrede en rust in uw hart die niet van uzelf komen, maar van God.

Dan gaat u zingen: ‘Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid; een leven in Zijn heerlijkheid!’

Delen.

Comments are closed.

X