vrijdag, maart 22 EN | BR

Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht. – Mattheüs 11:29-30

Vaak hoor ik mensen zeggen: ‘Het is zo moeilijk om Jezus te dienen. Het is zo moeilijk om dat smalle pad te bewandelen. Het is zo zwaar om christen te zijn en je stand in te nemen.’

Als Jezus zegt: ‘Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht’, hoe kan het dan dat zo veel christenen klagen dat het zo moeilijk en zwaar is om de weg van God te bewandelen en Zijn geboden te gehoorzamen? Natuurlijk zijn er wel eens tijden en momenten dat we worden getest. Maar als een kind van God het altijd moeilijk heeft, dan is er iets mis. Als u telkens zegt dat u het zo moeilijk en zwaar hebt met uw huwelijk, gezin, lichaam, werk of zaken, dat u niet kunt overwinnen, dan spreekt u Gods Woord tegen, want Hij zegt: ‘Mijn last is licht.’

De last van de vijand, de boze, is veel zwaarder. Als de boze u iets aanbiedt, dan is het om zijn last op u te leggen. Zijn last is ondraaglijk zwaar. Met welke last loopt u rond? Als Jezus’ last licht is, dan moet dat ook in uw leven te zien zijn, want onder alle omstandigheden zijn wij meer dan overwinnaars! ‘Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn?’ (Romeinen 8:31). Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.

Als Jezus in u woont, dan is ook Zijn kracht in u. Jezus zegt: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen’ (Mattheüs 28:18). Jezus heeft de boze overwonnen en wij zijn méér dan overwinnaars met Hem!

Delen.

Comments are closed.

X