vrijdag, april 23 EN | BR

‘Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’ – Johannes 1:18

Over de hele wereld zijn mensen op zoek naar een ‘hogere macht’, naar een schepper of maker, naar God. In Genesis 11 lezen wij dat de mensen de toren van Babel bouwden om de hemel te bereiken. Wat de mens ook probeerde, hij kon niet bij God komen vanwege de zonde. Dus maakte God Zelf een weg om bij de mensen te komen, zodat wij God, de Schepper, kunnen leren kennen.

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. Honderden jaren vóór Zijn geboorte had de profeet Jesaja al over Hem voorspeld: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst’ (Jesaja 9:5).

Toen Jezus was opgegroeid, sprak Hij over Zijn Vader, over God, onze Maker. Hij sprak over het Koninkrijk van Zijn Vader. De Joden waren boos, omdat Jezus God Zijn Vader noemde en dus beweerde aan God gelijk te zijn (zie Johannes 5:17-18). Vandaag zijn er ook veel mensen en verschillende godsdiensten die erkennen dat Jezus geboren is, maar alleen geloven dat Hij een profeet was. Wij christenen geloven echter dat Jezus de Zoon van God is. ‘In het begin was het Woord (Jezus) en het Woord was bij God, en het Woord was God’ (Johannes 1:1). Jezus was door God de Vader gezonden en sprak voortdurend over Hem. ‘Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gestuurd heeft’ (Johannes 6:38). Jezus zegt in Johannes 14:7: ‘Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’ ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6). Niemand kan tot God komen dan alleen door Zijn Zoon, Jezus Christus. Vandaag is Hij nog altijd dezelfde en doet Hij wat Hij gezegd heeft in Zijn Woord.

Delen.

Comments are closed.

X