donderdag, mei 13 EN | BR

Ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken: Er is toch beloofd dat de Christus zou komen. Waar blijft Hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. – 2 Petrus 3:3-4

Tegenwoordig weet men weinig meer over de wederkomst van de Here Jezus Christus.Veel mensen verwachten Hem niet. Het is echter mijn taak om de mensen te vertellen: Jezus komt! Bent u klaar om Hem te ontmoeten?

Velen zeggen ook vandaag: ’Jullie prediken al eeuwen dat Jezus terugkomt.’ In vers 10 staat echter: ’De grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief.’ De dag van Jezus’ terugkomst zal onverwachts komen.

God heeft geduld

Petrus zegt echter ook waarom Jezus nog niet teruggekomen is: ’Hij heeft zoveel geduld. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat’ (vers 9). Hij wil dat iedereen tot bekering komt. God is erg geduldig met de mensen die geen rekening houden met God of gebod. God is vandaag bezig om in Zijn oneindige liefde en genade de zondaren te zoeken en ze tot bekering te roepen.

In Lucas 18:8 zegt Jezus: ’Het is de vraag of Ik, de Mensenzoon, bij de mensen geloof zal vinden als Ik terugkom.’ Hij zegt hier eigenlijk: ‘Als Ik terugkom op aarde, zal Ik dan nog mensen vinden die met verlangen naar Mijn wederkomst uitzien?’

Niemand weet wanneer Jezus terugkomt. De Bijbel heeft echter wel hints gegeven over de periode die eraan voorafgaat. Jezus heeft gesproken over ‘tekenen van de tijd’. In Mattheüs 24 beschrijft Hij waaraan wij kunnen weten dat Zijn komst dichtbij is. Het zal zijn als in de tijd van Noach. De slechtheid van de mensen was groot. ‘De mensen werden steeds slechter en gewelddadiger in de ogen van God’ (Genesis 6:11). Plotseling zal Jezus terugkomen. Bent u gereed als Hij komt?

Delen.

Comments are closed.

X