vrijdag, september 20 EN | BR

De Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. – 1 Johannes 3:8

Aan het kruis van Golgotha heeft de Here Jezus de kop van de boze verbrijzeld, toen Hij uitriep: ‘Het is volbracht!’ Daarna kwam Hij in het dodenrijk waar Hij het evangelie begon te prediken. Het Licht begon te schijnen in de duisternis. ’In het Woord (Jezus) was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis’ (Johannes 1:4-5).

Het licht kan niet verborgen blijven. En wij die het licht van de wereld zijn (zie Mattheüs 5:14), zullen ons licht overal moeten laten schijnen. De boze zal u, meer dan ooit, aanvallen om dat licht te doven. U raakt moe en uitgeput. U bidt, maar er gebeurt niets. De boze probeert u zo ver te krijgen dat u niet meer naar de samenkomsten gaat. Maar wanneer het duister wordt en wanneer de aanvallen zwaar zijn, zal ik met blijdschap naar Gods huis gaan.

De Naam van Jezus

Lezers, wij moeten ons vasthouden aan de Here Jezus Christus. Wij moeten standhouden en spreken tegen die machten. Het kan niet anders of de machten moeten dan verdwijnen, want de boze beeft voor Jezus’ naam. Daarom moeten wij veel de naam van Jezus gebruiken. We moeten veel op het bloed van Jezus pleiten. De boze weet hoeveel kracht er is in Jezus’ bloed.

Jezus bestrafte de boze geesten en zij gingen uit. Ook vandaag kunnen degenen, die last hebben van een boze geest, verlost worden, want ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde’ (Hebreeën 13:8). Als de naam van de Zoon van de Allerhoogste genoemd wordt tegen machten van ziekten, angst, verslaving, complexen enz., dan kan het niet anders of deze moeten verdwijnen. Waar de naam van Jezus wordt genoemd, is overwinnende kracht. Toen Jezus in het dodenrijk kwam – het Licht in de duisternis – kon de boze Hem niet vasthouden. En nu kunnen wij, gelovigen, in Zijn naam de machten bestraffen.

Delen.

Comments are closed.

X