donderdag, mei 13 EN | BR

‘Toen kwam de Geest van de HERE over Jefta.’ – Richteren 11:29

Toen Israël weer eens door zonde in nood was gekomen, begon men God aan te roepen. En er staat zo mooi dat Hij Israëls ellende niet langer kon aanzien (Richteren 10:16).

Toen zochten ze iemand die hen kon leiden in de strijd en zeiden: ’Wie zal ons aanvoeren in de strijd tegen de Ammonieten?’ (vers 18). De man die ze vonden was Jefta. Het is niet te geloven, maar Jefta was het kind van een prostituee en was uit de familie verstoten, zodat hij geen erfenis zou krijgen. Hij was dus een verachte, maar ze konden niemand anders vinden en zeiden tegen hem: ‘Jefta, zou je voor ons willen strijden?’ Ze beloofden hem dat ze hem tot een hoofd zouden maken als hij gewillig was met hen mee te gaan. En Jefta ging. ’Toen kwam de Geest van de HERE over Jefta.’

Wat hebben wij in onze tijd mannen en vrouwen, jongens en meisjes, nodig die de moed hebben en het geloof om de vijand te bestrijden en de mensen te verlossen van de macht van de boze. Helaas ontbreekt het ons aan moedige mannen en vrouwen die niet samenwerken met de vijand, maar hun stand durven in te nemen. Velen – ook predikanten en priesters – durven de Bijbel niet letterlijk te nemen en proberen de wonderen te verklaren met hun eigen verstand.

Maar als we niet meer geloven in de integriteit van het Woord, als we niet meer geloven in wonderen, dan geloven we ook niet in de wedergeboorte, want ook dat is een wonder van God. Dan gelooft men ook niet meer dat Jezus is geboren uit een maagd en dat Hij is opgestaan uit de dood. Als men niet meer in wonderen gelooft, dan moet men de Bijbel maar weggooien, want die staat vol met wonderen.

Maar prijs God: in deze tijd is er toch een hele grote groep mensen die gelooft in het levende Woord van God en dat Jezus ook vandaag dezelfde is. God gebruikt ook vandaag nog een mens – niet een organisatie of een bestuur – die Hij roept om moedig de strijd aan te gaan en mensen te bevrijden van de last van de boze!

Delen.

Comments are closed.

X