zondag, januari 17 EN | BR

Maar de HERE zei tegen Abraham: Waarom lacht Sara en gelooft zij niet dat een vrouw van haar leeftijd nog een kind kan krijgen? Voor Mij is niets onmogelijk. – Genesis 18:13-14

Sara dacht bij zichzelf dat het onmogelijk was dat zij op haar leeftijd nog een kind zou krijgen. Maar de Here zei: ’Voor Mij is niets onmogelijk.’ Als God u vraagt: ’Is er voor Mij iets onmogelijk?’, wat zegt u dan? Zegt u: ‘Zou het voor God wel mogelijk zijn om mijn probleem op te lossen, terwijl het menselijkerwijs onmogelijk is?’

Aan de ene kant weet u: het is onmogelijk, net als bij Sara. U hebt verdriet, moeilijkheden en zorgen. Uw kinderen, uw man of uw vrouw zijn misschien niet bekeerd. Familieleden willen misschien niets van God weten. Ze zijn zó afkerig dat u denkt: het is onmogelijk! Aan de andere kant gelooft u echter dat God in staat is om dat probleem op te lossen. Het is van essentieel belang in je hart Jezus te geloven, die zegt in Lucas 18:27: ’Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God.’ Dit betekent dat God de God van het onmogelijke is! Alle dingen zijn mogelijk, ook voor u.

De God van het onmogelijke

God is de God van het onmogelijke voor uw gezin, voor uw huwelijk, uw kinderen, uw werk. U moet voor uzelf geloven en aannemen dat God voor elke moeilijke situatie een uitweg heeft. U moet denken en geloven: Bij God is niets onmogelijk! Met Hem ben ik meer dan overwinnaar! Er is niets wat God niet kan doen! Weet u waarom dit zo belangrijk is? Als mensen naar mij toekomen om raad te vragen en ze geloven in hun hart niet dat God in hun huwelijk, hun gezin, hun werkzaamheden, en in elk probleem dat zich voordoet in hun leven kan voorzien; dat Hij bij machte is om het onmogelijke te doen, dan houdt alles op. Ze kunnen dan zelfs alle raadgevers en hulpverleners in de wereld bij elkaar roepen, maar ze zijn niet te helpen. Je kunt alleen geholpen worden als je gelooft wat de Bijbel zegt, namelijk dat voor God niets te wonderlijk is; dat bij Hem alles mogelijk is!

Delen.

Comments are closed.

X