vrijdag, april 23 EN | BR

‘Ik noem het kind Ikabod, want Israëls eer is verdwenen.’ – 1 Samuël 4:21

We lezen in 1 Samuël 4 over Israël dat in gevecht was met hun aartsvijanden, de Filistijnen. Israël leed een nederlaag. De oudsten van Israël kwamen toen op het idee om de ark van de Here uit Silo te halen en mee te nemen in de strijd. Toen de ark in de legerplaats aankwam, begon men te juichen. De vijanden werden bang, want ze zeiden: ‘De God van Israël, diezelfde machtige God die de Egyptenaren met plagen vernietigde, is in hun midden.’ Toen Israël begon te strijden, verwachtten ze te winnen, want waar de ark was, was God. Maar de ark – de eer, de glorie, de heerlijkheid van Israël – werd veroverd. Wat een toestand! Ook ons land, Nederland met zijn christelijke fundamenten, is zijn eer kwijt. Onze christelijke fundamenten worden in scherven geslagen. De ark van het Oude Verbond was het typebeeld van Jezus Christus. Al jaren is men bezig om de Here Jezus Christus te onttronen in ons land.

Toen de vrouw van Pinechas – die zwanger was – hoorde dat niet alleen haar man, haar zwager en de hogepriester Eli waren overleden, maar ook dat de ark van de Here was veroverd, werd ze door weeën overvallen en baarde een zoon. Voordat ze zelf ook stierf, noemde ze hem ‘Ikabod’ – weg is de eer uit Israël.

Vandaag heb ik een vraag aan u: Hoe staat het met u? Is de ark van de Here – Jezus Christus – in uw leven? Staat Hij centraal? Is de heerlijkheid en de kracht van God daar? Of is die veroverd? Bent u Hem kwijt? Bent u veranderd? God zegt: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde’ (Hebreeën 13:8). Wij zijn veranderd, de Kerk is veranderd.

Door zonden verloor men de strijd in Israël. Het is door de zonde dat de glorie is verdwenen uit Nederland. Toch zien we een verlangen, een verlangen dat de glorie weer terugkomt in Nederland. Hebt u ook dat verlangen? De christelijke normen en waarden zijn goed voor alle mensen. ‘Als mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt … dan zal Ik het land weer gezond maken’ (2 Kronieken 7:14).

Delen.

Comments are closed.

X