donderdag, augustus 13 EN | BR

Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. – Mattheüs 11:28

Wat een geweldige belofte geeft Jezus ons hier: ‘Ik zal u rust geven.’ En als Hij het heeft beloofd, mogen wij tot Hem gaan om Hem aan Zijn belofte te herinneren: ‘Heer, U hebt het beloofd en ik wil het ontvangen.’

Kom bij Jezus

Er is echter één voorwaarde aan deze belofte verbonden. Jezus zegt: ‘Kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.’ Met andere woorden: als je rust wilt hebben in je leven, moet je eerst bij Jezus komen en Hij zal doen wat Hij heeft gezegd.

Als het lichaam vermoeid is, dan moet men rust nemen. Als Jezus zegt: ‘Ik zal u rust geven’, dan betekent dat rust voor je ziel. Het hart van de mens is altijd rusteloos, en op zoek naar liefde of genegenheid, vrede en rust. Sommigen van u hebben pijn en verdriet door de omstandigheden van het leven. Misschien door het gemis van uw partner. Jezus zegt: ‘Kom vandaag maar bij Mij, want Ik zal u rust geven in dat gebroken hart.’ Hij wil uw leven vullen met Zijn liefde. Hij zal altijd bij u zijn en blijven. Hij zal u nooit ontrouw zijn. U kunt op Hem rekenen. Hij is uw beste Vriend.

Elk mens heeft een geweten en door de zonde komt er onrust in het hart. Er komt angst en vrees, zoals bij Adam en Eva. Nadat ze gezondigd hadden, wilden ze zich voor God verstoppen. Je voelt je niet goed als het geweten spreekt. De ziel wordt gekweld. De psalmist zegt: ‘Ik weet dat ik heb gezondigd, steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad’ (Psalm 51:5). De zonde bleef hem achtervolgen.

Lieve lezer, loopt u ook met een zak stenen op uw rug? Als dat bij u het geval is, dan zegt Jezus: ‘Kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.’

Delen.

Comments are closed.

X