donderdag, mei 13 EN | BR

Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. – Exodus 15:26

In Lucas 13:10-17 lees ik over een vrouw die 18 jaar lang kromgebogen was en helemaal niet rechtop kon lopen. Geen medicijnen, massage of operatie konden haar herstellen, want zij had volgens de Bijbel een geest van ziekte. Haar lichaam werd dus beheerst door een boze geest van ziekte.

Zij was in het huis van God, en Jezus zag haar. Hij riep haar bij Zich en zei tegen haar: ’U bent van uw ziekte verlost.’ Toen legde Hij Zijn handen op haar en meteen werd haar rug recht en zij loofde en dankte God!

Zij geloofde het woord dat Jezus sprak! Jezus zei: ’Mocht Ik deze gelovige vrouw dan niet verlossen uit de greep van Satan, die haar achttien jaar gevangen heeft gehouden? Enkel en alleen omdat het sabbat is?’

Men bracht ook iemand bij Jezus die een boze geest had en die blind én stom was! Deze man had geen ongeluk gehad waardoor hij blind was geworden, of een shock gekregen waardoor hij zijn spraak was kwijtgeraakt. De oorzaak van zijn ziekte en ellende was de boze. Prijs God, Jezus genas hem! Hoe genas Hij hem? Door de blinde en stomme geest bevel te geven om uit te gaan!

De tijden zijn niet veranderd, want al in die dagen hielden de kerkelijke leiders er niet van dat Jezus mensen genas. De kerkleiders van die tijd geloofden niet meer in wat er staat geschreven in Exodus 15:26: ’Ik, de HERE, ben uw Heelmeester’, en in Deuteronomium 7:15: ’De HERE zal ook alle ziekten voor u afweren.’

Het is vandaag niet veel anders gesteld met de Bijbelgeleerden! Velen geloven niet meer in de grote wonderen van God. In Mattheüs 12:24 zeiden ze: ’Hij kan de boze geesten verjagen omdat hun leider, Beëlzebul, hem die macht heeft gegeven.’ Maar Jezus diende hen van repliek. Hij zei: ‘Als de duivel nu de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot … Als Ik door de Geest van God boze geesten verjaag, is het Koninkrijk van God bij u gekomen’ (vers 26,28).

Delen.

Comments are closed.

X