dinsdag, juli 7 EN | BR

‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ – Johannes 20:21

Jozua had de opdracht om een groot gebied in bezit te nemen van het land Kanaän. Toen Jozua bij Ai was aangekomen, stuurde hij eerst spionnen om de stad te bestuderen. Zij kwamen terug met de boodschap: ‘Het is maar een kleine stad. Twee- tot drieduizend man zijn voldoende om haar te vernietigen, wij hoeven dus niet met het hele leger te gaan’ (Jozua 7:3). Dit advies, deze strategie van de spionnen aan Jozua, zorgde ervoor dat het hele volk Israël een nederlaag leed. Nu gaan we de strategie lezen die God aan Jozua geeft: ‘Wees niet bang en laat de moed niet varen, laat het hele leger aantreden en trek op naar Ai. Nu zult u overwinnen. Ik heb de koning van Ai en al zijn onderdanen in uw macht gegeven’ (Jozua 8:1). Wat een verschil in tactiek!

Ik wil hiermee zeggen dat niet maar een paar of een deel van de ge- meente de strijd moet aangaan, maar dat iedereen zich in de strijd moet begeven!
Wij christenen hebben een geestelijke strijd te strijden. God roept iedereen op. Wij hebben een geweldige Leider, de Opperbevelhebber, Jezus Christus. Alle macht in hemel en op aarde is aan Hem gegeven. Als Hij ons leidt, gaan we van overwinning tot overwinning!

Ook wij hebben met dezelfde tegenstander te maken. Maar onze Leider kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Als wij ons houden aan de geboden van God en in Zijn wegen wande- len, zullen wij dezelfde overwinning behalen.

Het is een foute strategie als we denken dat het werk van God in de hele kerk of gemeente slechts door een deel van de christenen gedaan moet worden. Het is niet zo dat het andere deel z’n eigen leventje kan leven. Daardoor leiden velen een leven van nederlaag. Dat komt omdat ze niet meestrijden. Iedere christen is het licht in deze wereld en heeft de taak om mensen over Jezus te vertellen.

Delen.

Comments are closed.

X