woensdag, juni 3 EN | BR

‘Hebt u niet gelezen wat koning David deed, toen hij en zijn vrienden honger kregen? … En hebt u niet in de wet van Mozes gelezen dat de priesters op de sabbat in de tempel mogen werken? … Het gaat Mij niet om uw offers! Als u begreep wat daarmee wordt bedoeld, zou u geen onschuldige mensen hebben veroordeeld. Ik, de Mensenzoon, beslis wat op de sabbat wel en niet mag.’ – Mattheüs 12:3,5,7-8

Vandaag wil ik de nadruk leggen op drie regels die de Here Jezus zegt: 1) ‘Hebt u niet gelezen’ (vers 3); 2) ‘Hebt u niet in de wet van Mozes gelezen’ (vers 5); 3) ‘Als u begreep’ (vers 7).
De Farizeeërs en de Bijbelgeleerden waren de theologen in de tijd van Jezus. Vroeger had je boekrollen. Wij  hebben de Bijbel. Elke letter, elk woord, elke regel pluisden ze uit. Ze waren dus heel intensieve lezers van de wet. Zij wisten precies wat er stond geschreven. Toen één van die wetten door de discipelen van Jezus  gebroken werd, ontstond er een discussie tussen Jezus en die theologen. Wat was er gebeurd? De discipelen hadden honger en begonnen wat aren te plukken. Ze wreven de aren, zodat het koren tevoorschijn kwam en aten het op. In de ogen van die theologen was dit schending van de sabbat, omdat het gelijk stond met werken. Wat een haarkloverij! Wat een muggenzifters. Zoals altijd kaatste Jezus de bal terug: ‘Hebt u niet gelezen?’ Jezus zei dit tegen een groep geleerden die de wet van voren naar achteren kende.
En toch zegt Hij het weer: ‘Hebt u niet in de wet van Mozes gelezen? Jullie weten in detail wat er staat geschreven en toch zijn jullie geen goede lezers, want jullie begrijpen er niets van.’
Als u de Bijbel echt wilt leren kennen, dan moet u leren wat God bedoelt in Zijn Woord en wat Hij door de Heilige Geest geschreven heeft. Laten wij geen technische hoorders zijn van het Woord. Laat het Woord levend worden in uw hart en word verlicht met de waarheid van Gods Woord.

Delen.

Comments are closed.

X