maandag, april 19 EN | BR

‘Let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagt. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik u nu terugzie of niet. Wees één van hart en ziel en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws.’ – Filippenzen 1:27

De Bijbel zegt dat de boze rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Verslinden betekent ‘gulzig opeten’, en dat doet de boze door Gods kinderen te verleiden. Het interesseert hem niet hoeveel pijn je hebt, want hij kent geen genade. Ook u bent niet immuun voor zijn verleidende kracht. Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer hij zijn best zal doen om je bij God weg te halen. Jezus zegt:
‘Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef’ (Lucas 22:31). De goddelozen hoeven niet door de boze verleid te worden. Zij leven toch al in zonde.

Als je een kind van God bent, is het niet vreemd dat je door de boze verzocht wordt, want dat probeert hij bij al Gods kinderen. Daarom zegt de Bijbel in Jakobus 1:2: ‘Is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij.’ U zegt: ‘Waarom zou ik blij zijn?’ Wel, God is het die deze verzoekingen toelaat en Hij zoekt mensen die kunnen zeggen: ‘O, het was zo’n hevige strijd, maar prijs de Heer: God was met mij. Halleluja!’ In verleidingen terechtkomen is geen teken van zwakheid. Nee, het is juist een eer als je in verzoekingen of verleidingen terechtkomt. Het is een teken dat God Zijn kind vertrouwt. Daarom laat Hij het toe. U kunt onder alle omstandigheden zeggen: ‘God is bij mij. Ik hoef niet bang te zijn. De boze is machteloos.’ Je hebt het schild van geloof waarmee je alle vurige pijlen kunt tegenhouden.

De boze is een sufferd. Als je de almachtige kracht van God kent, dan lach je om zijn trucjes. Je kunt hem weerstaan in de naam van Jezus, in de kracht van de Heilige Geest en met het Woord van God.

Delen.

Comments are closed.

X