vrijdag, november 15 EN | BR

Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. – Lucas 10:19

Dit is belangrijk! Ik heb dus door Jezus Christus macht over de boze. Ik wil graag dat u met deze waarheid opstaat en er mee naar bed gaat: ‘Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.’ Het goede nieuws is dat Jezus Christus gekomen is om ons te bevrijden van de macht van de boze. Daarom ben ik zo blij. Mijn ziel was in gevangenschap. Jezus Christus kwam echter en heeft mijn ziel bevrijd. Daarom kan ik elke morgen zingen: ‘Ik ben zó blij. Ik ben zó gezegend!’ Wie de Zoon heeft, is werkelijk vrij!

Jezus kan u bevrijden

Er zijn heel wat boze geesten en veel mensen hebben hier last van. Er zijn mensen die een geest van depressie hebben. Jezus kan u vrijmaken. Velen lijden aan slapeloosheid. Jezus kan u daarvan bevrijden, zodat u heerlijk kunt slapen. Misschien hebt u een geest van achterdocht. U zoekt overal iets achter. Jezus kan u daarvan bevrijden. Velen lijden aan jaloezie. Jezus wil u daarvan bevrijden. Misschien bent u zó gierig dat u elke cent omdraait voordat u hem uitgeeft, terwijl dit niet nodig is. Lieve lezers, Jezus wil u daarvan vrijmaken, zodat u heerlijk kunt leven. Er zijn veel soorten geesten van onreinheid. Jezus kan u daarvan bevrijden. U kunt er macht over krijgen.

Zo zijn er nog veel andere boze geesten: de drang om te stelen; het is een macht. Ziekten; Jezus is ook gekomen om ál onze ziekten op Zich te nemen. Angsten, verslavingen, zelfmoordgeesten, leugengeesten enz. Bent u vandaag vervuld met de Geest van God? Jezus heeft gezegd dat wij macht hebben over al deze boze machten. Hij zegt: ‘Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven’ (Mattheüs 11:28). Jezus leeft!

Delen.

Comments are closed.

X