vrijdag, juli 30 EN | BR

Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. – 2 Timotheüs 4:7-8

Paulus hoorde de voetstappen van zijn beulen, maar hij was gereed. Hij kon gaan, want hij had een uitnodiging voor een feestmaal. Het zou niet lang meer duren of hij zou aan tafel zitten met zijn Koning!

Het is juist door het verlaten van dit leven dat wij het hemelse leven binnengaan om bij onze Heer en Meester, Koning Jezus, te zijn.

De grootste overwinning

Er zijn mensen die bang zijn om hun lichaam te verlaten en de weg naar dat eeuwige leven te gaan. Maar wij, als kinderen van God, moeten niet denken en praten zoals de goddelozen. Wij zijn verlost door Jezus; onze ziel is al verlost, maar ons lichaam niet. Onze geredde ziel, die gereinigd is met het bloed van Jezus Christus, leeft nog in dit lichaam. Waarom zouden wij bang zijn? Waarom zouden we vrezen? Het is juist de grootste overwinning over die vijand, de dood. En dan zullen we eeuwig en altijd in het hemelse Paradijs zijn met onze Heer en Redder, Jezus Christus!

Misschien zegt u: ‘Ik kan geen afscheid nemen van mijn geliefden.’ Maar ga eens na: u hebt al meer vrienden in de hemel dan hier op aarde. Wens ook hen die u zijn voorgegaan niet terug. Zij zijn bevrijd van de boeien die we lichaam, tent, tempel, het aardse vat, noemen. Ze zijn verlost! Gelukkig hebben we niet de macht om hen terug te halen. Vrienden, als dat moment aanbreekt, ga met blijdschap, met vreugde!

De Bijbel zegt dat de hemel goed en mooi is, dat er geen dood meer zal zijn, geen ziekte, geen rouw, geen haat, geen oorlog. De dag zal komen dat wij de hemel zullen zien, wanneer we allemaal verzameld zullen zijn met onze geliefden rondom de troon van God!

Delen.

Comments are closed.

X