donderdag, mei 28 EN | BR

‘Daarna zal ik, ondanks het verbod, naar de koning gaan. Als ik dan moet sterven, dan zij het zo.’ – Esther 4:16

Esther was een weeskind en de Jood Mordechai had haar als zijn dochter aangenomen. Dit meisje werd de sleutel naar de redding van het hele volk Israël.
Esther werd door haar schoonheid uitgekozen om de vrouw te worden van koning Ahasveros. Haman was in die tijd een belangrijke man. Hij was echter een grote schurk en een Jodenhater. Hij had dezelfde geest die Hitler ook had. Mordechai was echter niet bang voor Haman en dat maakte hem woedend. Hij maakte een plan om het Joodse volk uit te roeien. Mordechai was ervan overtuigd dat het volk Israël deze aanslag zou overleven, want hij zei tegen Esther: ‘Denk je dat jij in het paleis aan de dood zult ontsnappen, terwijl alle andere Joden worden vermoord? Als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, zullen wij wel op een andere manier gered worden’ (Esther 4:13-14). Dit is belangrijk. Er zijn tijden dat wij niet stil moeten blijven, maar spreken. God wil dat wij Zijn getuigen zullen zijn. Hij wil dat wij zullen vertellen dat we christenen zijn die zich willen houden aan Gods geboden. Esther zei vervolgens dat ze niet zomaar naar de koning toe kon gaan en dat het haar leven zou kunnen kosten. Uiteindelijk nam ze echter de be- slissing te gaan, ondanks het verbod, en zei: ‘Als ik dan moet sterven, dan zij het zo.’

Wat een Godsvrouw! God had dit weeskind in het paleis gebracht voor een belangrijk doel. Wij hebben zulke vrouwen nodig die lef hebben, vooral in deze tijd van grote nood. Niet Mordechai en de Joden werden uitgeroeid, maar Haman kwam om, omdat er een vrouw was die haar stand innam en haar leven op het spel zette voor haar volk. Ziet u hoe God op een wonderlijke manier werkt door eenvoudige mensen zoals Mordechai en Esther? Misschien bent u ook zo’n eenvoudig iemand. God houdt van u en wil iets van u maken. Geef uw leven over in Zijn handen.

Delen.

Comments are closed.

X