woensdag, juni 3 EN | BR

‘Wij kunnen er niet voor instaan dat u niets overkomt als u niet bij de verovering dit rode koord uit het raam laat hangen. Zorg er ook voor dat al uw familieleden bij u in huis zijn.’ – Jozua 2:18

Rachab was een prostituee en woonde in Jericho. Jozua was op weg om de stad in te nemen, zoals God hem bevolen had. Jozua had twee spionnen naar die stad gezonden om te gaan verkennen. De koning van Jericho was dit te weten gekomen en stuurde mannen eropuit om die twee spionnen te zoeken. Rachab had die spionnen in huis genomen, niet om met hen te slapen, maar omdat ze de God van Israël vreesde. Ze had hen verborgen onder vlasstengels op het dak. Toen sloten die spionnen een eed met Rachab. Ze hadden haar gezegd het rode koord, waarmee zij de spionnen naar beneden had laten gaan om te vluchten, uit het raam te hangen. Het rode koord was het teken dat zij in dat huis woonde, en dat zou haar leven en dat van haar familie veiligstellen.

Hoewel zij een prostituee was, deed zij precies wat de mannen haar zeiden, omdat ze geloofde in de God van deze spionnen. Het was niet zomaar een touw, nee: het was een scharlakenrood koord. Geen blauw, geel of bruin koord, maar een rood koord. Gehoorzaamheid aan God zien we juist aan de kleine dingen. ‘Gehoorzaamheid is Hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar Hem luistert dan dat u Hem het vet van de rammen offert’ (1 Samuël 15:22).

Rachab had kunnen denken: waarom moet dit koord nu per se rood zijn? Veel mensen denken vandaag: waarom moet je nu per se Jezus aannemen om gered te worden? Vergeet dan niet dat deze kleine handeling van Rachab grote gevolgen had. Haar leven en dat van haar familie stond op het spel. Rachab begreep op dat moment niet de belangrijke symbolische betekenis van het rode koord. Toch deed ze wat haar gezegd was. Het rode koord staat voor het vergoten bloed van Jezus. En zoals het geloof in het rode koord Rachabs redding is, is het geloof in het vergoten bloed van Jezus onze redding.

Delen.

Comments are closed.

X