dinsdag, februari 25 EN | BR

Daarna zei de engel tegen mij: Deze woorden zijn waar en betrouwbaar. De Here God, die de profeten ingeeft wat zij moeten zeggen, heeft zijn engel gestuurd om zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Jezus zegt: Ja, Ik kom gauw. Gelukkig is de mens die zich houdt aan de profetische woorden van dit boek. – Openbaring 22:6-7

’Ja, Ik kom gauw.’ U moet deze woorden uit de Bijbel in uw hart bewaren. Vooral in deze laatste tijden zal het kruis van Jezus Christus voor velen nog veel betekenis hebben. Het is de enige plek waar een mens, als hij wil ontsnappen aan de verdoemenis en de hel, nog naar toe kan vluchten. Het kruis is het symbool van vervloeking en schuld die Jezus voor ons gedragen heeft. Het kruis opent de weg naar de hemel.

Er is géén andere weg!

Wij moeten de boodschap van het kruis in deze wereld blijven brengen. Er is niets wat de plaats van het kruis van Jezus kan innemen. Alleen zij die bij het kruis hebben neergeknield en zich vol spijt tot God bekeerd hebben, zijn voor eeuwig gered.

Openbaring 22:10 zegt ons weer dat de tijd niet ver meer is. Wie vuil is, zal nog vuiler worden. Maar wie aan God toebehoort, moet zich nog meer aan Hem toewijden.

Ook in vers 12 staat: ’Ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden.’

God weet alle dingen en Hij kent ons hart. Er komt een dag dat al deze dingen gaan gebeuren en dat Jezus zal terugkomen. Er komt een dag dat wij alleen komen te staan voor Zijn troon om verantwoording af te leggen van onze handel en wandel. Wat geweldig is het dan te weten dat onze kleren gewassen zijn, zodat wij van de levensboom mogen eten (zie vers 14).

Als u gewassen bent door het bloed van Jezus, als u langs dat kruis bent gegaan dat de weg voor ons geopend heeft, dan is er geen veroordeling meer, maar eeuwige blijdschap voor elk kind van God.

Delen.

Comments are closed.

X