zaterdag, juni 19 EN | BR

Wij moeten het geduld van de Here niet op de proef stellen … want daarom stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God … want daarom trof hun de dood. Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons. – 1 Korinthiërs 10:9-11

God doet vandaag precies hetzelfde met een zondige generatie als Hij deed in het verleden met Israël. Petrus waarschuwt ons in 2 Petrus 2:6: ’Hij keerde de steden Sodom en Gomorra ondersteboven en bedekte ze met as, zij werden volledig verwoest. Daarmee stelde Hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van Hem willen weten.’

Je kunt als land lang afglijden naar de zonde, totdat je een bepaalde grens overgaat en God er een eind aan maakt. Het is om te huilen als je ziet welke zonden vandaag in ons land worden toegestaan. Net als Jesaja kun je huilen als je alle verschrikkingen om je heen hoort en ziet. ’Laat mij alleen, dan kan ik huilen. Probeer niet mij te troosten. Laat mij huilen om de ondergang van mijn volk’ (Jesaja 22:4).

Er zijn vandaag weinig geestelijke leiders meer die het oordeel zien aankomen en hierdoor huilen van verdriet en de mensen willen waarschuwen. Het is om te huilen dat er zo weinig regeringsleiders zijn die rekening houden met de levende God en Zijn heilige geboden. Het is om te huilen dat ons land duizenden baby’s aborteert. Het is om te huilen dat veel jonge mensen door ongeoorloofde seks besmet worden met allerlei ziekten en jongeren drugs kunnen kopen om zichzelf te vernietigen. Waar zijn de kinderen van God wier hart breekt bij het zien van de zonde van onze kerk en onze natie? Waar zijn de profeten die huilend het volk waarschuwen?

Toch heb ik jaren geleden geprofeteerd dat Nederland een lichtbaken zal zijn voor Europa en heel de wereld. En nog steeds geloof ik erin, want God is een genadig en barmhartig God, vol van goedheid en Hij vergeeft graag. Wanneer de zonde toeneemt, neemt ook Zijn genade toe.

Delen.

Comments are closed.

X