donderdag, mei 28 EN | BR

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of be- seffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20

De Here God had Israël uit Egypte gered. Toen het volk bij de grens van het beloofde land kwam, gaf Mozes twaalf spionnen bevel het land te bestuderen. Kaleb was een van hen. God had beloofd: ‘Ik zal jullie dat land geven.’ Toen de twaalf spionnen terugkwamen, berichtten ze dat het inderdaad een land was dat overvloeit van melk en honing. Tien van hen zeiden echter: ‘We kunnen dit land nooit in bezit nemen. We lijken wel sprinkhanen tegenover die reuzen.’ Twee van de twaalf spionnen spraken echter heel anders: ‘De Here is met ons; we zullen het land zeker in bezit kunnen nemen.’ De meerderheid stond echter aan de kant van de tien spionnen.

Het is triest dat er vandaag niet veel veranderd is. De meerderheid kiest ook vandaag de kant van de doemdenkers, in plaats van de kant van de geloofsoptimisten. Veertig jaar later, toen Kaleb 85 jaar oud was en Jozua de bevelhebber was, ging Kaleb naar Jozua en zei: ‘Weet je nog dat Mozes tegen me gezegd heeft dat ik dit land zou beërven?’ En Jozua zei: ‘Ja, neem het in bezit.’ Kaleb had hier veertig jaar op moeten wachten, vanwege het ongeloof van het volk. We lezen niet één keer dat Kaleb teleurgesteld was. Kaleb had de juiste geest en houding. In Numeri 14:24 lezen wij: ‘Mijn dienaar Kaleb is daarentegen met een andere geest vervuld. Hij heeft Mij trouw gehoorzaamd. Ik zal hem het land binnenbrengen dat hij als spion heeft gezien en zijn kinderen zullen hun erfdeel van het land krijgen.’ Dit moet ook het kenmerk zijn van een wederomgeboren kind van God. Wij hebben de geest van overwinning. De Here is met ons en Hij zal het ons doen lukken. Kaleb sjokte met zijn gezin veertig jaar lang door de woestijn, maar hij wist: ‘Er komt een dag dat ik het land in bezit ga nemen. De Here heeft het mij beloofd.’ Hebt u dezelfde geest als Kaleb? Kijk niet naar de reuzen. Laat ons oog gericht zijn op de Here God, en Hij zal ons doen slagen.

Delen.

Comments are closed.

X