dinsdag, april 20 EN | BR

‘De Geest van de Here rust op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’ – Lucas 4:18-19

Wat een goed nieuws! In Johannes 3:16 wordt het evangelie samengevat in één vers: ‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’

Dat betekent dat de mens niet verloren hoeft te gaan.
Dat betekent dat hij genezen zal worden van een gebroken hart.
Dat betekent dat hij uit de gevangenis van zijn eigen gedachten kan stappen, waardoor hij allerlei complexen had, zoals angst, allerlei fobieën, minderwaardigheidscomplexen enz.
Het goede nieuws dat vandaag gepredikt wordt, produceert verandering.
Het evangelie is niet alleen kennis van de Bijbel hebben; het doet iets goeds in en met de mens. Het geeft de mens eeuwig leven. Het kan de mens zowel geestelijk als lichamelijk genezen. Het evangelie brengt de mens weer terug in het Meesterplan van God, de plaats waar leven en overvloed is.
Wij waren allen verloren vanwege de zonden, maar door Jezus Christus is het weer mogelijk gemaakt in dat heerlijke leven van vrede, rust, blijdschap en overwinning te zijn.
Dat is het goede nieuws!
Dat evangelie kun je aannemen of verwerpen.
Paulus zegt: ‘Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden’ (Romeinen 1:16).

Delen.

Comments are closed.

X