zondag, september 20 EN | BR

Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. – Mattheüs 22:37-40

Hebben we dit goed gelezen? De hele wet hangt aan het gebod dat wij God liefhebben en tegelijkertijd onze naaste liefhebben als onszelf. Toen David verraden werd, niet door een vijand, maar door zijn allerbeste vriend – lees Psalm 55 – sloeg dit in zijn hart een diepe wond. Misschien is het ook u overkomen. Iemand van wie u dacht dat die persoon van u hield, iemand die u vertrouwde, die u liefhad, heeft zich tegen u gekeerd. U voelt zich verraden, diep gekwetst en de pijn voelt u in uw hele lichaam. Dat is er wat met David gebeurde. ‘Mijn hart begeeft het bijna.’

Misschien bent u die dit leest door uw man of vrouw verlaten. U kunt de pijn van hetgeen u aangedaan is, niet kwijtraken. U hield van elkaar. U vertrouwde elkaar en nu is alles kapot. Uw eigenwaarde is aan diggelen geslagen en u bent de draad van het leven kwijt. U weet niet hoe u verder moet. Misschien hebt u wel stiekem gebeden: ‘Here, straf hem of haar!’ Als er dan iets gebeurt, denk je: ‘Zo, die krijgt z’n verdiende loon.’ God zegt echter in Spreuken 24:17-18: ‘Wees niet blij wanneer je vijand ten val komt, voel geen vreugde wanneer hij struikelt. Want als de HERE dat ziet, kan Hij daar boos om worden.’

In Johannes 15:17 zegt Jezus: ‘Ik draag jullie op van elkaar te houden.’ Dit is een gebod. Het feit dat Jezus u opdraagt om van elkaar te houden en te vergeven, betekent niet dat Hij goedkeurt wat die ander deed. Maar wanneer Jezus in u woont, bent u in staat om degene die u pijn heeft gedaan, te vergeven en lief te hebben.

Delen.

Comments are closed.

X