vrijdag, april 23 EN | BR

‘De HERE waakt over hen die ontzag voor Hem hebben.’ Psalm 33:1

Wat is er veel onrust en chaos in deze wereld. Er gaat geen dag voorbij of je hoort over oorlogen, aanslagen, geweld en rampen, zoals overstromingen, hittegolven, aardbevingen enz. Er heerst zeer veel angst en onzekerheid in deze wereld. Voor de ongelovige lijkt het alsof niemand meer iets onder controle heeft, alsof er geen leider is die hier wat aan kan doen. Velen raken ervan overtuigd dat er geen oplossing meer is voor de gigantische problemen waar de wereld mee kampt. Men hunkert naar een leider, een charismatisch persoon die een oplossing weet te vinden. Voor Gods kinderen, voor hen die het Woord van God kennen, is het duidelijk waartoe dit alles leidt. Gods kinderen weten dat ze niet bang hoeven te zijn, want God is mét hen. Niets, maar dan ook niets, gebeurt er zonder medeweten van God.

De psalmist zegt in Psalm 22:28-29: ‘Over de hele wereld zal men de HERE leren kennen en zich tot Hem bekeren. Alle volken zullen voor U buigen. Het Koninkrijk is van de HERE, Hij heerst over alle volken.’ En in Jesaja 40:28-29 staat: ‘Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen. Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht.’

Christenen, God zegt vandaag persoonlijk tegen u: ‘Kijk toch eens naar omhoog. Zie die miljoenen sterren. Ik heb ze allemaal geschapen. Ik ken ze alle bij naam. Bent u in Mijn ogen niet meer waard dan al die sterren? Wees niet bang in de chaos van deze wereld. Mijn oog is op de musjes, en ook op u!’

Ik weet niet waar u allemaal doorheen gaat, en wat uw problemen of moeilijkheden ook zijn. Wél weet ik dat Gods oog op u is. Hij zal u nooit in de steek laten. Met Jezus aan uw zijde bent u meer dan overwinnaar.

Delen.

Comments are closed.

X