woensdag, oktober 16 EN | BR

‘Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen.’ – Kolossenzen 1:19

God had de mens goed geschapen. Hij was de kroon op Zijn schepping. De mens was volmaakt en vol van Gods heerlijkheid. In de hof raakte de mens vanwege de zonde deze heerlijkheid kwijt. God, in Zijn liefde, wil Zich uitstrekken naar de mens om met hem te communiceren, zoals God deed in de hof. Zij spraken met elkaar en wandelden met elkaar.
Er was harmonie, liefde en eenheid. Er kwam echter scheiding. Zou de mens dan altijd van God gescheiden moeten zijn? Nee, God maakte een reddingsplan en dat plan bracht hen weer samen. Jezus, de enige Zoon van God, werd geboren in een menselijk jasje. Hij was zoals wij, maar had de Goddelijke natuur. Hij groeide op en werd de Middelaar tussen God en mens. Hij stond tussen het verterende vuur van Gods rechtvaardigheid en tussen het vernietigende werk van de zonde van de mens in. Maar dat vuur kon Hem niet vernietigen, want Hij was zonder zonde. Om ons te redden moest Hij echter Zelf zonde worden. Jezus droeg voor ons de straf en stierf aan het kruis.
In het dodenrijk stond Hij tegenover de boze, maar die kon Hem niet vasthouden en Hij stond op uit de dood. Door Jezus kunnen wij weer in Gods tegenwoordigheid komen. De mens kan weer met God communiceren
zonder vernietigd te worden. God wil door Zijn Heilige Geest met Zijn hele wezen ook in u komen. God wil dat u vol zult zijn met Zijn genade, liefde, glorie en heiligheid. God wil dat u vol zult zijn met het levende water. Jezus Christus is de Fontein van dat levengevende water en wil door u heen stromen.
Christen, kind van God, ga toch drinken van dit water dat leven geeft. Jezus zegt: ‘Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft’ (Johannes 7:37-38).

Delen.

Comments are closed.

X