donderdag, augustus 13 EN | BR

Wanneer u Mij, de Mensenzoon, omhooggeheven en gedood hebt, zult u weten wie Ik ben. Dan zal het u duidelijk zijn dat Ik niet mijn eigen wil doe, maar alleen zeg wat de Vader Mij geleerd heeft. – Johannes 8:28

Dit is zó mooi! Ik bid dat Gods Geest u laat zien hoe Jezus wandelde met Zijn Vader en hoe ook wij met God de Vader horen te wandelen. Jezus zegt hier duidelijk dat Hij dagelijks geleid wordt door Zijn Vader. Zijn dagelijkse toewijding, Zijn volkomen afhankelijkheid aan Zijn Vader, kwam voort uit het feit dat Hij altijd luisterde naar de stem van Zijn Vader. Jezus was volkomen afhankelijk van deze stem die Hem zei wat Hij moest doen. Hij deed niets zonder Zijn Vader. We vergeten zo vaak eerst te overleggen met onze Vader, en zo komen we in de problemen. Eerst gaan we dit of dat doen en als we dan in de problemen komen, gaan we met onze hemelse Vader praten. We gaan vaak veel te laat op onze knieën om te vragen: ‘Vader, hoe moet ik dit of dat doen?’ God de Vader vertelde Jezus precies wat Hij moest doen. ‘Het is waar wat Ik zeg. De Zoon kan niets uit Zichzelf. Hij doet alleen wat zijn Vader Hem voordoet. In feite doet de Zoon hetzelfde als zijn Vader’ (Johannes 5:19).

God wil tot u spreken

Hoe heeft Jezus dit geleerd? Door naar de stem van God de Vader binnen in Hem te luisteren. En diezelfde stem die tot Jezus sprak, wil ook tot u en mij spreken. Wij hebben de Heilige Geest in ons. God woont in ons en Zijn Koninkrijk is binnen in ons. Hij is een sprekende God en Hij wil in ons binnenste tot ons spreken, precies zoals Hij tot Jezus sprak. In Lucas 6:12 staat dat Jezus de bergen in ging om te bidden en dat Hij de hele nacht tot God bad. Het was tijdens het bidden dat God Hem instructies kon geven.

Kent u Gods stem?

Lieve broeders en zusters, christenvrienden, gemeenteleden, gelovigen, als wij van God willen horen, zullen wij moeten doen wat Jezus deed. Kent u die stem? Om die stem te leren verstaan, zullen we ons moeten afzonderen. U moet er wat voor doen als u wilt dat God echt tot u zal spreken.

Delen.

Comments are closed.

X