woensdag, maart 3 EN | BR

‘HERE, U kent het hart van de nederige mensen door en door.
U kent hun wensen, uw hart gaat naar hen uit, U luistert naar hen.’ Psalm 10:17

Wat een mooi psalmvers voor dit nieuwe jaar. Als je het Woord van God op de juiste wijze toepast in je leven, zul je met blijdschap vervuld worden in je dagelijkse wandel.
In de tekst staat dat God het hart van de nederige mensen door en door kent. Dat is dus een feit. Er staat ook dat Hij hun wensen kent en dat Hij naar hen luistert. Dat is een zekerheid.
Voordat u uw wens uitdrukt in woorden hoort God uw wens. De psalmist zegt niet dat God het gebed van de nederigen hoort, maar Hij zegt dat Hij de wens, de begeerte, het verlangen van de nederigen hoort. Dat betekent nog veel meer. Soms heb je een verlangen binnen in je, maar je kunt het op de een of andere manier niet uitspreken. Je kunt het niet in woorden uitdrukken en toch hoort God de wens, hoort God je gedachten. Bij God gaat het niet alleen om de woorden van je lippen, maar om de wensen van je hart. Soms zijn onze gebeden alleen maar woorden zonder dat het hart erbij betrokken is. Dit zijn voor God alleen maar holle klanken. De wensen uit een nederig hart, zelfs zonder de woorden van je mond, zijn aangenaam voor God, want God kijkt naar je hart.
Wat is uw wens voor dit nieuwe jaar? Er is er Eén die de wensen van een nederig hart hoort en verhoort.

Delen.

Comments are closed.

X