zondag, mei 31 EN | BR

Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. – Galaten 4:4

Jezus die op aarde wandelde, was God! Kunt u dat begrijpen? Hebt u het voorstellingsvermogen om te vatten dat die Jezus, die op aarde wandelde, die God is die het hele universum heeft geschapen? Hij bestond voordat alles geschapen werd. En Hij kwam naar de aarde om Zich als een lam op het altaar te laten offeren, om ons mensen te redden.

Hebreeën 10:5-6 en 8-10 zegt: ‘Daarom heeft Christus, toen Hij in de wereld kwam, gezegd: God, U verlangde geen offers of offergaven, maar U hebt Mij dit lichaam gegeven, om het als een offer te geven. Het offeren van dieren die voor U geslacht en verbrand werden om de zonden weg te nemen gaven U geen vreugde. Toen zei Ik: Hier ben Ik om uw wil te doen … Door te doen wat God van Hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd.’

De eeuwige ‘IK BEN’

God is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. God was, is en zal altijd zijn. Hij is de eeuwige ‘IK BEN’. En omdat er bij God geen tijd is, en Hij altijd de ‘IK BEN’ is geweest en zal zijn, en er bij Hem geen einde is, staat er in Openbaring 13:8 geschreven, dat Jezus het Lam is dat al sinds het ontstaan van de wereld geslacht is.

Hij was toen al het Lam dat Zich opgeofferd heeft en Zich opoffert,want God is niet aan tijd gebonden: Hij is de eeuwigdurende ‘IK BEN’. Hij was het Lam, Hij is het Lam, Hij zal altijd het Lam zijn dat voor ons geslacht is … sinds het ontstaan van de wereld.

Delen.

Comments are closed.

X