zaterdag, april 17 EN | BR

‘Jeruzalem was nu niet ver meer. Zodra Jezus de stad zag liggen, begon Hij te huilen.’ Lucas 19:41

Een huilende God is in de ogen van een ongelovige of goddeloze ondenkbaar. In de gedachte van deze wereld is een huilende God onacceptabel.

Wie wil er nu een God hebben die Zijn zwakheid toont door te huilen? Waarom huilde Jezus hier? Wat was de reden van Zijn tranen? Het was vanwege de hardheid van de harten van de mensen. Het was vanwege het ongeloof. Maar juist op dat moment was men toch God aan het prijzen. Ze riepen: ‘Gezegend is de Koning, Hij die komt in de naam van de Here!’ Maar de Here God kent de harten, want niet lang daarna verhardden diezelfde mensen hun harten en riepen: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’

Het is de hardheid en het ongeloof die Jezus pijn deden. Jezus zegt in Mattheüs 23:37 dat Hij hen bijeen had willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeen brengt, maar dat zij het niet gewild hebben. Dit waren dezelfde mensen die gezien hadden hoe Hij de zieken genas. Ze waren getuigen geweest van bovennatuurlijke wonderen.

Jezus huilde omdat Hij wist dat de grote dag van het oordeel zou komen, waarop deze mensen, die hun harten hadden verhard, hiervoor zouden moeten betalen. Ook wist Hij dat binnen zeventig jaar de Romeinse keizer Titus Jeruzalem met de grond zou gelijkmaken.

Ook vandaag is het niet prettig om te moeten zeggen dat God huilt over Nederland. Want hoe denkt Nederland te kunnen ontkomen aan het oordeel van God, als we ons hart blijven verharden? Hoe vaak wordt de Kerk van Jezus Christus niet door haar ongeloof en zonde verwond? Hoe staat het met u en mij? Hoe staat het met alle christenen? Geef uw geloof niet prijs. Kom tot bekering. Laat God niet langer over ons huilen. Laten we Hem geloven op Zijn Woord.

Delen.

Comments are closed.

X