maandag, juli 13 EN | BR

Een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God. – Psalm 51:19

Als Israël weer eens door zonde in de ellende kwam, riep men de naam van de Here aan. Ze hadden weer spijt van hun zonden. En als ze dan de levende God aanriepen – en dát raakt mij altijd weer – heeft God in Zijn grote genade, geduld en barmhartigheid hen weer vergeven, terwijl het volk toch voor de zoveelste keer was afgedwaald.

Weet u waarvan dit een bewijs is? Dat weinig mensen de luxe van voorspoed en overvloed lijken te kunnen verdragen. Pas als de mens in ellende komt, gaat men tot God roepen.

Als alles goed gaat met je en je dient God niet met je hele hart, dan zal de boze zwijgen. Maar als je in de ellende komt, wordt de boze heel vroom en zegt: ‘Ja, nu je in de puree zit, is het niet eerlijk om God aan te roepen.’

Luister echter niet naar de boze. Als u zich in moeilijkheden bevindt, wees dan nederig en schaam u niet, want de Bijbel leert ons dat God een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die kan helpen, niet zal wegsturen (zie Psalm 51:19). Als u komt – misschien wel voor de zoveelste keer – met uw kapotte leven, met uw moeilijkheden, met uw zorgen, met uw strijd, dan wil God u altijd helpen en buigt Hij Zich neer om bij u te komen en u uit alle ellende en moeilijkheden te halen.

Weet u wat er zo vaak staat, als Israël zich bekeerde en weer tot het punt was gekomen dat ze God begonnen aan te roepen? Hij kon Israëls ellende niet langer aanzien.

Zo is het ook zonder twijfel met u en met mij. Als we ons tot Hem bekeren en tot Hem gaan roepen, zal God ons uit alle nood en alle moeilijkheden helpen.

Delen.

Comments are closed.

X