zaterdag, oktober 31 EN | BR

De Vader houdt Zelf van jullie. – Johannes 16:27

De liefde van God is te vergelijken met de liefde van een moeder voor haar kind. Een moeder die echt van haar kind houdt, zal het altijd verdedigen. Als je haar kind aanraakt, raak je haar aan. Zij blijft van het kind houden, al is het nog zo stout.

God zegt in de Bijbel, in Jesaja 57:17: ‘Ik was boos en sloeg deze begerige mensen (God heeft het over Zijn volk; dat Hij ook wel Zijn Zoon noemt) neer. Maar zij gingen gewoon door met zondigen en deden alles wat hun zondige hart wilde.’

Je hebt kinderen die niet willen luisteren. Ze zijn eigenwijs, gaan hun eigen weg en doen dingen die niet goed zijn. Daarom moet u uw kind wel eens corrigeren. Niet slaan of mishandelen; dat is iets heel anders. Nee, u straft uw kind, zoals God Zijn volk strafte. Maar dan zegt God in vers 18: ‘Ik heb gezien wat zij doen, maar toch zal Ik hen genezen! Ik zal hen leiden en troosten, hen helpen met berouw hun zonden te belijden.’

De grote liefde van God

Zo hebben ook wij troost nodig in ons leven. De liefde van God is zoals die van een moeder. Zij huilt met het kind, want het is haar kind. Dat is de soort liefde die van God komt. De soort liefde die wij zien tussen God en Zijn Zoon, en tussen God en ons mensen.

Wij zijn Zijn creatie. Hij heeft ons gemaakt, maar wij hebben niet naar Hem willen luisteren. God zei: ‘Dat moet je niet doen; als je het doet, zul je sterven!’ Maar wij luisterden niet naar God, maar naar Gods tegenstander, de boze, en deden wat de boze ons zei te doen. Zo ontstond de eerste zonde. We waren eigenwijs. God had ons lief, maar Hij moest ons straffen. Hij had ons gewaarschuwd.

Maar aan de andere kant heeft Hij Zijn grote liefde laten zien door Zijn Zoon voor ons te geven. Jezus stierf aan het kruis om de prijs te betalen die op onze zonde staat. Hij moest ons straffen met de dood. Maar omdat Hij ons zo liefheeft, heeft Hij Zelf die straf gedragen. Dat doen echte vaders en moeders. En zo is God ook.

Vergeet het niet: GOD LOVES YOU!

Delen.

Comments are closed.

X