vrijdag, april 23 EN | BR

‘Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen: Ga weg, en dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je.’ – Mattheüs 17:20

Kent u het verhaal van een volk van 3 miljoen mensen dat door de woestijn zwierf en gebeten werd door giftige slangen, waardoor velen stierven? De leider, Mozes, maakte een koperen slang, die hij aan een hoge paal vastmaakte. Hij zei dat een ieder die gebeten was, naar de koperen slang moest kijken, want dan zouden ze gezond worden. Inderdaad werd een ieder die keek, plotseling gezond. Gelooft u dat?

Datzelfde volk stond eens voor een zee. Diezelfde Mozes stak zijn stok uit over het water en er kwam een weg, waardoor het volk zijn weg kon vervolgen. Gelooft u dit?

Er was eens een arme weduwe die maar een handvol meel had en een klein beetje olie. Een profeet zei tegen haar: ‘Maak eerst voor mij een koek, dan zal de meel en de olie niet opraken.’ Inderdaad, elke dag kon de weduwe weer koeken bakken, want de olie en het meel raakten niet op. Gelooft u dat?

Die profeet liep samen met zijn knecht naar een rivier. Die oude profeet deed zijn mantel uit en sloeg ermee op het water. Het water splitste zich, zodat ze er doorheen konden lopen. Gelooft u dat?

De Bijbel staat vol met zulke verhalen over wonderlijke gebeurtenissen, bewaringen, overwinningen en genezingen van allerlei ziekten.

Ontvang een wonder van God

Hoe ontvingen al deze mensen hun wonder van God? Wat is daarvoor nodig? Geloof is essentieel om van God te ontvangen. Daarvoor is een handeling van geloof nodig.

Uit de geschiedenis van die weduwe lezen we dat de kracht niet in dat meel en die olie zit, maar in haar geloof. Zo was het ook met Mozes. Zijn stok was geen toverstaf. De kracht was Mozes’ geloof.

God wil ook vandaag nog wonderen doen. Maar het wonder kunnen wij alleen door het geloof ontvangen. God is niet veranderd. ’Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde’ (Hebreeën 13:8). God deed vroeger wonderen en Hij kan ook vandaag een wonder voor u doen!

Delen.

Comments are closed.

X