woensdag, juli 15 EN | BR

Ik geef de doden het leven terug. Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? – Johannes 11:25-26

In Johannes 11 lezen wij over Lazarus van Bethanië en zijn zussen Maria en Martha. Lazarus was ziek en er was geen hoop meer om beter te worden. De zussen hadden Jezus, die goed bevriend met hen was, een bericht gestuurd, maar Jezus bleef nog twee dagen weg en liet niets van Zich horen.

Geloof voor gister

Als Jezus dan eindelijk komt, is Lazarus al gestorven. Het eerste wat Martha dan zegt, is: ’Here, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ Weet u wat dat betekent? Martha had geloof voor gisteren toen er nog hoop en leven was. Nee, nu was al haar hoop vervlogen.

Geloof voor de toekomst

Dan zegt Jezus: ‘Je broer wordt weer levend’, en Martha antwoordt: ‘Ja, dat weet ik. Hij zal weer levend worden als hij op de laatste dag uit de dood terugkomt.’ Hieruit blijkt dat Martha ook geloof had voor de toekomst. Ze had geloof voor gisteren, het verleden. Ze had geloof voor de toekomst, maar ze had geen geloof voor vandaag. Jezus zegt dan die geweldige woorden tegen Martha: ‘Ik geef de doden het leven terug. Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Geloof voor vandaag

Laten wij geloof hebben voor vandaag! Geloven dat Hij hetgeen Hij gisteren kon doen en wat Hij morgen kan doen, ook vandaag kan doen. Hoe groot uw probleem ook is, hoe donker het er ook voor u uitziet, denk aan wat Jezus gezegd heeft. Vaak zijn mensen bedroefd, voelen zich ellendig en zien geen uitweg meer, omdat ze de woorden van Jezus vergeten zijn. Laten wij denken aan Zijn woorden. Krijg kennis van Zijn Woord. ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde’ (Hebreeën 13:8).

Delen.

Comments are closed.

X