zaterdag, juni 19 EN | BR

Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afge- keerd en zich veel ellende op de hals gehaald. – 1 Timotheüs 6:10

Van tijd tot tijd zien we hoe op beurzen de aandelen opeens extreem kunnen dalen of stijgen, hoe je op één moment miljonair kunt worden, maar ook in één ogenblik straatarm kunt zijn. Als je naar de kern hiervan gaat, heeft het vaak te maken met hebzucht.

Denk aan de fraudes waarvan je steeds hoort, de miljarden die rondgaan in de drugshandel en de seksindustrie. En wat aangaande alle kapotgemaakte kinderen die gedwongen worden tot prostitutie, die mishandeld en misbruikt worden. De kinderen die gedwongen worden om soldaat te zijn en die moeten moorden. De kidnappingen en afpersingen, de afrekeningen van de onderwereld en de maffia.

Er zijn zo veel problemen die met geldzucht te maken hebben en die men probeert op te lossen. Ja, men debatteert en discussieert, maar men zoekt oplossingen zonder God te raadplegen.

Regels en wetten

De wereld vandaag heeft geen nieuwe wetten nodig. Zij heeft de oude, gezonde en goede regels nodig die God ons heeft gegeven in Zijn Woord, zoals de Tien Geboden. Wij kunnen die wetten niet houden zonder Gods kracht. Daarom heeft God Zijn Zoon gegeven, want door Hem aan te nemen in ons leven, ontvangen we niet alleen eeuwig leven, maar stelt Hij ons in staat om elkaar lief te hebben, om trouw te zijn aan elkaar, om rein en heilig te leven, om blij en gelukkig te zijn, om goed te zijn voor je medemens.

In de Bijbel staan goede, gezonde principes, normen en waarden. Het is gebleken dat wanneer we deze werken in de praktijk toepassen, we goed met elkaar kunnen samenleven. Het evangelie van Jezus Christus is de blijde boodschap die spreekt over naastenliefde en vergeving. Het spreekt over een God vol liefde die graag vergeeft en die wil dat wij ook elkaar vergeven. Er is hoop!

Delen.

Comments are closed.

X