donderdag, april 2 EN | BR

‘U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.’ – Ezechiël 28:15

Lucifer was een aartsengel aan wie veel gezag was toevertrouwd. Lucifer betekent ‘lichtdrager’. Ook werd hij ‘zoon van de dageraad’ genoemd. Alleen God Zelf stond in autoriteit boven hem. Hoe kon het gebeuren dat zo’n hoog verheven, machtige aartsengel zo diep naar beneden viel?

Met zijn schoonheid en charme dwong hij groot respect af. In vers 17 staat: ‘Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid, u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie.’ Hoewel God Lucifer alles gegeven had, behalve Zijn troon, was hij niet tevreden: ‘Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de Allerhoogste’ (Jesaja 14:14). God had deze plaats echter niet voor Lucifer bestemd, maar voor Zijn Zoon. God had een geweldig plan gemaakt.

Niemand was daarvan op de hoogte, ook Lucifer niet. Lucifer moet gedacht hebben dat het grootste deel van de engelen aan zijn kant stond. Maar slechts een derde van de engelen zag wel iets in Lucifers plan. Hoe kon Lucifer hen bewegen om samen met hem in opstand te komen? Heel simpel: LEUGENS, LEUGENS, LEUGENS. Jezus zei: ‘Hij heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd’ (Johannes 8:44). De boze is er altijd op uit om de gedachten van de mens te beïnvloeden.Veel mensen komen daardoor in zijn macht.

Maar hoe kon de mens ervan verlost worden? Niemand wist iets van Gods grote reddingsplan! Toch had God al vanaf het begin van de wereld Zijn verlossingsplan klaar. Het was dit verborgen plan dat de boze de grote nederlaag zou toedienen. Natuurlijk kende hij Jezus, maar hij kon zich niet indenken dat Jezus afstand zou doen van Zijn heerlijkheid, dat Hij mens zou worden en als plaatsvervanger van de zondaren zou sterven aan het kruis. Het feit dat hij dat niet had gezien, werd zijn ondergang. Jezus heeft de kop van de boze verbrijzeld en er komt een tijd dat God helemaal met hem zal afrekenen.

Delen.

Comments are closed.

X