vrijdag, april 23 EN | BR

‘Het is de Geest die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeftgeen nut. Alles wat Ik u gezegd heb, is Geest en leven.’  – Johannes 6:63

In de dagen van Jezus waren er mensen die de Here Jezus bewonderden als mens van vlees en bloed vanwege de dingen die Hij zei en deed. Ze zagen een Man die anders was dan de andere predikers en geestelijke leiders van die dagen. Zoals men vandaag bijvoorbeeld kunstenaars bewondert, keek men in Zijn tijd op naar de Here Jezus. Natuurlijk wilden velen dat Hij als koning op de troon zou komen te zitten. Zelfs
Zijn discipelen zeiden: ‘Here, bent U hier om het koningschap te herstellen?’ Zij dachten dat Hij op de troon van David zou plaatsnemen.

Tegen deze mensen zegt de Here Jezus: ‘Het is de Geest die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut. Alles wat Ik u gezegd heb, is Geest en leven.’ De woorden die Ik tot u spreek zullen u goed doen, niet Mijn verschijning van vlees en bloed. Jezus maakte die opmerking in verband met de verzen daarvoor. Er was verwarring omdat de Here Jezus had gezegd dat ze moesten eten van Zijn lichaam en drinken van Zijn bloed. De mensen dachten dat zij echt van de Here Jezus moesten eten en Zijn bloed moesten drinken. Jezus bedoelde dat niet zo, en vandaag lachen we om het idee. Toch zijn er vandaag honderden miljoenen mensen die ook zo denken als ze ter communie gaan. Ze geloven dat het stukje brood – de heilige hostie – echt verandert in het lichaam van Christus. Men noemt dat transsubstantiatie. Zo gelooft men ook dat de wijn verandert in het bloed van Jezus. De Here Jezus zegt echter: ‘Het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut. Het is de Geest die leven geeft.’ Het zijn de woorden van de Here Jezus die veranderingen brengen in de mens. Ga God loven en prijzen vanuit de Heilige Geest, in geest en waarheid. Daar ziet God naar uit. Dode mensen kunnen God niet loven.

Bent u levend gemaakt door de Heilige Geest? Bent u vervuld met die kracht? Wordt u door de Heilige Geest geleid? Want het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut.

Delen.

Comments are closed.

X