vrijdag, april 23 EN | BR

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ Efeziërs 3:20

De meesten van u kennen wel de geschiedenis van Sadrach, Mesach en Abednego. Koning Nebukadnessar regeerde in die tijd over het grote Babylonische Rijk. Deze koning had een groot beeld laten oprichten en hij riep alle bewindslieden en bestuurders van alle gewesten op om neer te knielen voor het gouden beeld en het te aanbidden. Als ze niet gehoorzaam zouden zijn aan dit bevel, zouden ze verbrand worden. Iedereen boog zich op zijn bevel, behalve drie Hebreeuwse mannen. Nebukadnessar liet hen bij zich komen en vroeg of ze het met opzet gedaan hadden. Hij zou hen nog één kans geven. Weet u wat het prachtige antwoord van deze mannen was? Ze zeiden dat de God die zij dienden in staat was hen te redden, maar ook als Hij dat niet doet… ‘Wij zullen uw goden niet vereren en het gouden beeld niet aanbidden!’

Het waargebeurde verhaal vertelt ons dat de koning woedend werd en de vurige oven zevenmaal heter liet stoken. Het was zo heet dat de mannen die de drie aan handen en voeten gebonden Hebreeërs in de oven gooiden, zelf omkwamen.

De koning die naar de vurige oven keek, zag dat er een vierde persoon bij hen was. De mannen werden naar buiten geroepen. Ze hadden nergens letsel opgelopen, alleen de touwen waarmee ze gebonden waren, waren verbrand. God werd geloofd en geprezen en op bevel van de koning mocht voortaan niemand meer een oneerbiedig woord spreken tegen de God van de drie mannen.

De vierde man in de oven was niemand anders dan Jezus Christus, Gods Zoon. De boodschap van vandaag is dan ook: geef niet op! God is bij machte om ook u uit te redden en te helpen. God kan vandaag ook voor u een wonder doen. Jezus Christus kan u ook vandaag uithelpen uit de vurige oven van problemen, zorgen en moeilijkheden. De vierde man is overal, ook bij u. Dominee, geef niet op! God is met u. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.

Delen.

Comments are closed.

X