maandag, september 21 EN | BR

Luister, zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. – Lucas 11:9-10

Gebed is een van de grootste genadegaven. Natuurlijk is de vergeving van onze zonden het grootste wonder. Maar wat een geweldige genadegave dat we, nadat we vergeven zijn, door het gebed tot God mogen gaan.

God zegt: ‘Kom dichter naar Mij toe, dan kom Ik dichter bij u.’ Hebreeën 10:19-20 leert ons dat we vrijmoedig bij God mogen komen op die nieuwe, levende weg die Jezus voor ons heeft bereid. Het is een groot voorrecht, want als we verdriet hebben, worden we door Hem getroost; als we in nood zijn, worden we versterkt en bemoedigd; als we vermoeid zijn, ontvangen we vrede en rust enz.

Het geheim van gebed

Je bent een gelukkig mens als je het geheim van het gebed kent. Het gebed betekent eigenlijk zwakheid in kracht. Wij mensen, die in onszelf zwak zijn, gaan door het gebed tot God die sterk is en in staat is om ons te helpen. Wij verwachten de uitkomst niet meer van onszelf, of van ons eigen zwoegen, maar van God. Het lijkt op opgeven, maar het is geen opgeven maar overgeven wat we doen! Wij geven namelijk door onze gebeden de zaak over in sterkere handen. En dat is juist wat God wil: onze absolute overgave.

In zo’n gebed laat je alles van jezelf los: je eigen wijsheid, inzicht, wensen, bekwaamheden enz. En dat zijn gebeden uit een verbroken hart en een overgegeven geest. Geen verstandelijke gebeden, geen vrome gebeden, met moeilijke woorden. Jezus zegt: ‘En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken’ (Mattheüs 6:7). Nee, God wil dat we tot Hem komen zoals we zijn.

Delen.

Comments are closed.

X