donderdag, mei 28 EN | BR

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen.’ – Handelingen 1:8

Velen hebben nog geen ontmoeting gehad met de Derde Persoon van de Drie-eenheid, namelijk de Heilige Geest. Ja, ze hebben een ontmoeting met Jezus gehad en hebben Hem toegelaten in hun hart. Ze hebben ook een ontmoeting met de Vader gehad, want ze voelen Zijn liefde. Jezus wil dat we ook een ontmoeting hebben met de Heilige Geest, zodat deze Persoon het werk kan doen waarvoor God Hem gestuurd heeft.

Ik hoop zo dat God vandaag uw ogen mag openen en dat de Heilige Geest Zichzelf aan u zal laten zien en zal zeggen: ‘Ik ben er altijd ge- weest, maar we hebben elkaar nooit ontmoet of met elkaar gesproken. Ben je er nu klaar voor dat Ik ook dingen in je leven kan gaan doen?’ De Heilige Geest is als een duif. Hij is een gentleman. Hij doet niets buiten uw wil. Hij is geen dictator. Als u ‘nee’ tegen Hem zegt, zal Hij antwoorden: ‘Dat is goed. Maar Ik wil zo graag het werk in je doen, zodat je dat leven van overvloed, van kracht en blijdschap kunt leiden, waarover Jezus sprak.’

Hebt u de Heilige Geest ontmoet? Hebt u Hem de ruimte gegeven, zodat Hij de heerlijkheid van God in u kan uitstorten? Hij is in u, maar u moet Hem opwekken door Hem de ruimte te geven, door te drinken van het levende water, door te beginnen Hem te loven en te prijzen, door met Hem te praten: ‘Heilige Geest, ik weet dat U binnen in mij bent. Ik heb U eigenlijk nooit echt ontmoet, maar ik heb U nodig!’ Bid dan tot Jezus, want Hij is Degene die doopt met de Heilige Geest en met vuur: ‘Here Jezus, wilt U mij dopen met de Heilige Geest, wat U beloofd hebt? Laat Uw Geest tot leven komen binnen in mij.’

Dan gaat Gods Geest het werk in u doen. Er staat in Zacharia 4:6: ‘Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest.’

Delen.

Comments are closed.

X