vrijdag, juli 30 EN | BR

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! – Filippenzen 4:4

Gods kinderen zouden de meest blije mensen van de hele wereld moeten zijn. Wat een compliment voor de Vader in de hemel als de wereld zou zien dat Zijn kinderen blije mensen zijn. Wij zouden zó blij moeten zijn dat andere mensen om ons heen zich afvragen: hoe komt het toch dat die christenen zo blij, enthousiast en dankbaar zijn? Wij christenen zijn niet alleen blij, omdat we een geweldige toekomst tegemoet gaan, omdat we naar de hemel gaan. Nee, Gods kinderen genieten van elke dag die de Here hen geeft.

Bent u blij? Bent u enthousiast? Geniet u van alle dingen die God u gegeven heeft? Dat moet aan u te zien zijn.

Je blijdschap vernieuwen

Sommigen die ons tv-programma zien, zeggen: ‘David, je steekt je kop in het zand. De druk van het leven is zo zwaar. Als jij eens wist waar ik allemaal mee te maken heb, dan zou je niet prediken om altijd blij te zijn.’ Nee, lieve mensen, juist omdat het leven zo zwaar is en de druk groot is, moet je je blijdschap elke dag vernieuwen.

Onder de omstandigheden van het leven vervliegt je blijdschap. Eens was je zo enthousiast om je Bijbel te lezen en te bestuderen, om te bidden en naar de samenkomsten te gaan. Je kon er geen genoeg van krijgen. Op een dag denk je: Wat is er met mij aan de hand? Ik ben niet meer zo gedreven. Ik voel die passie niet meer. Sommige mensen zoeken dan weer naar nieuwe dingen.

Maar als kinderen van God moeten wij de sleur doorbreken door onszelf iedere dag weer op te wekken in de goede dingen van God. Laat iedere dag Zijn vrede, Zijn rust en Zijn blijdschap in Uw leven toe. Zoals Israël elke dag een verse voorraad van manna moest inzamelen, zo moeten ook wij iedere dag een nieuwe, verse voorraad van blijdschap hebben. Daarom zegt God: ‘Mijn genade, Mijn goedheid is nieuw elke morgen.’

Maak uw keuze. Neem de beslissing om niet één dag te leven zonder de blijdschap van de Here Jezus Christus.

Delen.

Comments are closed.

X