vrijdag, november 15 EN | BR

Vergeef al onze zonden en wees ons genadig. – Hosea 14:3

Alles wat men vroeg was: ’Vergeef al onze zonden en wees ons genadig.’ En wat zien we? God doet niet alleen dat, maar Hij opent de vensters van de hemel en giet Zijn volle zegen over hen uit. ’Dan zal Ik u genezen van uw afgoderij en ontrouw. Ik zal u liefhebben, uit eigen vrije wil, want mijn toorn zal voorgoed bedaren. Als dauw zal Ik Israël verfrissen. Zij zal bloeien als een lelie en haar wortels diep uitslaan als de ceders van de Libanon. Haar takken zullen uitlopen en zij zal zo mooi zijn als de olijfboom en heerlijk geuren als de wouden van de Libanon. Haar bevolking zal weer rusten onder zijn schaduw. Zij zal als vanouds koren verbouwen en bloeien als de wijnstok en beroemd zijn als de wijn van de Libanon’ (Hosea 14:5-8). Ze werden niet alleen vergeven van hun zonden, maar er kwam een grote overvloed en alles groeide en bloeide aan alle kanten. Is dat niet dubbel en dwars gezegend worden?

Salomo

Salomo had in 1 Koningen 3:9 om een verstandig hart gevraagd om het goede en het kwade te kunnen onderscheiden, zodat hij voor het volk een goede koning zou zijn. Salomo kreeg niet alleen een wijs en verstandig hart, zoals er nooit iemand geweest was of zou komen, maar God gaf ook al hetgeen hij niet had gevraagd: rijkdom, eer en een lang leven. Is dat niet dubbel en dwars gezegend worden?

David

David kon daar ook van getuigen. Hij zegt in Psalm 21:3-4: ’U vervulde zijn grootste wens. Wat hij U vroeg, hebt U hem niet geweigerd. U komt hem tegemoet met overvloed en geeft hem een prachtige gouden kroon.’ Is dat niet dubbel en dwars gezegend worden?

Ook het Nieuwe Testament staat boordevol beloften dat God verlangend is om Zijn kinderen dubbel en dwars te zegenen. In Efeziërs 3:20 staat: ’God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’

Delen.

Comments are closed.

X