dinsdag, juli 23 EN | BR

In Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.’ – Kolossenzen 2:9

Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd het wonderlijke geheim van de Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, te ontrafelen. De Bijbel openbaart ons een aantal dingen over de Drie-eenheid. Ik zal proberen de drie Personen, elk met Zijn persoonlijke eigenschappen, te onderscheiden en elk te laten zien in Zijn eigen waarde.

Het prachtige verhaal in Genesis 24 van de totstandkoming van het huwelijk tussen Isaak en Rebekka geeft ons, denk ik, een mooi beeld van de Drie-eenheid. Abraham als typebeeld van God de Vader. Isaak als typebeeld van God de Zoon, Jezus Christus. Eliëzer als typebeeld van God de Heilige Geest. Abraham geeft zijn beste knecht, Eliëzer, opdracht een bruid te vinden voor zijn zoon. Eliëzer vertrekt en komt, door de Here geleid, terecht bij Abrahams familie. Daar ontmoet hij Rebekka, die hij meeneemt en tot Isaak leidt als zijn bruid. De opdracht van de Heilige Geest (onze Eliëzer) is om ons te overtuigen van zonde, ons te heiligen en ons te leiden naar Gods troon. Want het is Gods wil om ons, als Bruid van Christus, weg te geven aan Zijn enige Zoon. God wil dat wij Jezus als onze Bruidegom zien en dat is ook de bedoeling van de Heilige Geest. Johannes 16:14 zegt: ‘Door jullie te vertellen wat Hij (de Heilige Geest) van Mij (Jezus) hoort, zal Hij Mij verheerlijken.’ Kolossenzen 2:9 zegt: ‘In Hem (Christus) woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.’ Dat betekent dat de drie Personen van de Drie-eenheid werken in Christus. Dat neemt echter niet weg dat iedere Persoon Zijn speciale taak heeft. God de Vader, die de mens liefheeft met een oneindige liefde en het reddingsplan heeft uitgedacht. God de Zoon, de Redder en Verlosser van de verloren mensheid.

God de Heilige Geest, die ons de weg zal wijzen naar de volledige waarheid.

Delen.

Comments are closed.

X