zondag, juli 12 EN | BR

Dit is mijn lichaam, dat Ik voor u geef. Eet het geregeld als een herinnering aan Mij … Deze beker is het nieuwe verbond, dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Drink die geregeld als een herinnering aan Mij. – 1 Korinthiërs 11:24-25

Het was in die verschrikkelijke nacht, waarin Jezus verraden werd, dat Hij tegen Zijn discipelen zei: ’Ik heb er geweldig naar verlangd dit Paasmaal met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor Mij een tijd van groot lijden aan’ (Lucas 22:15). Jezus wist dat het de wil van Zijn Vader was dat Hij moest lijden. Jezus wist dat Hij Zijn kostbaar bloed moest geven als verzoening van de zonden van de hele wereld.

Het vieren van het ‘Heilig Avondmaal’, ofwel het deelnemen aan de ‘Heilige Communie’, is – net als de Doop – een door God aan de Gemeente van Jezus Christus gegeven instelling, met het bevel dit te onderhouden en te doen! Het is een instelling met een geweldige kracht voor degenen die het begrijpen en er in het geloof aan deelnemen.

Deze twee instellingen, zowel de Doop als het Heilig Avondmaal, getuigen van de dood en opstanding van Jezus Christus, de Zoon van God.

Als we het Heilig Avondmaal vieren, worden we herinnerd aan Jezus Christus. Denk aan Hem! De apostel Paulus spreekt in bovenstaande tekst over een Persoon. Over Jezus van Nazareth. Over de grote Heelmeester. Over de Genezer van gebroken harten. Over de Vredevorst, die vrede schenkt in het hart. Over Jezus, die onze kracht is. Die arm geworden is om ons rijk te maken. Die in al uw noden voorziet. Die de verzoening is voor al uw zonden en schuld.

Niets of niemand in de hele wereld kan doen wat Jezus voor ons heeft gedaan, of zijn wat Jezus voor ons is. Als wij dus Avondmaal vieren, denken we aan het kruis, ofwel Jezus’ dood. Jezus zei: ‘Denk aan Mijn dood. Doe dit totdat Ik terugkom.’ Maar denk tegelijkertijd ook aan de blijdschap, glorie en heerlijkheid die voor ons zijn weggelegd.

Delen.

Comments are closed.

X