dinsdag, december 1 EN | BR

‘Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God.’ – Romeinen 6:14

Zonde is een macht. Zonde is niet zomaar een woord, nee: zonde bestaat echt. Zonde is reëel, zonde is een levend iets. Zonde is een levende macht die zich nestelt in het lichaam van de mens. Net als bij een virus in een computer, ontregelt hij de hele mens. De macht van de zonde werkt door je heen en wekt de menselijke
verlangens voortdurend op. Tot op zekere hoogte zijn menselijke verlangens te accepteren. Dan spreek ik over eten, slapen, seks binnen het huwelijk enz. Je moet eten en slapen, en seks binnen het huwelijk is oké.
Wanneer echter menselijke verlangens omslaan in hebzucht, dan komt er lust in de mens en zijn we op fout gebied. Dan komen we, als Gods kinderen, in de problemen. Dat is wanneer je sterfelijk lichaam geen genoegen meer neemt met natuurlijke verlangens, maar eindigt in lust, in zonde en overdaad. We moeten beseffen dat er rebelse geesten zijn die zich meester willen maken van de mens, ook van Gods kinderen.
Wij, kinderen van God, streven ernaar om die ‘oude mens’ voor dood te houden. We zijn bekeerd, we hebben ons leven aan Jezus gegeven, en ons laten dopen. We hebben met de oude mens afgerekend. We willen er niets mee te maken hebben. In Romeinen 6:6 staat: ‘Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft, die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde.’ Vroeger waren wij slaven. Wij deden dingen die we eigenlijk niet wilden doen. Zonde wil altijd regeren en verlangt ernaar macht over de mens te krijgen. Maar Jezus Christus, die in ons leven gekomen is, staat geen andere goden in ons leven toe. Jezus wil Heer en Meester zijn.
Door het werk van de Heilige Geest in ons kunnen wij ons tegen deze macht verzetten. Het is uit met de macht van zonde over uw leven.

Delen.

Comments are closed.

X