vrijdag, september 20 EN | BR

‘Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.’ – Spreuken 11:25

Een van de belangrijkste lessen die wij thuis hebben geleerd is om gul te geven. Vaak hebben wij onze laatste cent gegeven. Op de een of andere manier kwamen we nooit tekort, want God gaf ons weer terug. Onze voorraad werd vermenigvuldigd door meer te ontvangen dan wij gaven. Toen gaven we nog meer! Geven is Bijbels. God heeft het zo bedoeld en in het leven geroepen. Jezus stond in de tempel en zag toe hoe een weduwe alles gaf en roemde haar vanwege haar daad. God ziet ook uw gift en Hij ziet ook hoeveel u overhoudt nadat u gegeven heeft.

In Lucas 6:38 zegt Jezus: ‘Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen.’ Dezelfde God die gezegd heeft: ‘Vraag en u zult ontvangen’, zegt ook: ‘Geef en u zult iets terugkrijgen.’ God wil namelijk Zijn kinderen zegenen en de weg daarnaartoe is éérst geven.

Geven aan God betekent onvermijdelijk ook terugontvangen van God. ‘Vereer de HERE met wat je bezit en geef Hem zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip’ (Spreuken 3:9-10). Wat een beloning van overvloed! Als wij geven, zoals de Bijbel ons leert, zetten wij Gods wetten van vermenigvuldiging in actie.

Een Schotse boer plantte in 1881 één enkele graankorrel. Dat enkele zaadje bracht 2 aren voort met 560 graankorrels. In 1882 brachten die 560 korrels een halve schepel voort. In 1883 was de oogst 17 schepels. In 1884 werden deze korrels gezaaid op 17 hectare grond en brachten een grote oogst voort. In 1885 werden 100 schepels gezaaid en werden er 4 vrachtauto’s vol geoogst. Als God in 5 jaren tijd zo’n enorme oogst kon geven, zou God dan niet Zijn zaad kunnen vermenigvuldigen? Het zaad is Gods Woord. Geef uw geld en strooi het uit in het evangelie.

Delen.

Comments are closed.

X