donderdag, mei 13 EN | BR

‘Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazarethh eraan kwam, begon hij te schreeuwen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ – Marcus 10:47

Veel christenen denken als ze in nood zijn: was Jezus nog maar op aarde, dan zou ik naar Hem toegaan om geholpen te worden.

Toch had de mens toen alleen beperkte toegang tot God. Als je het geluk had dat je op de juiste tijd op de plaats kon zijn waar de Here Jezus Zich bevond, dan kon je, als de menigte rondom Hem het toeliet, een ontmoeting hebben met Hem. Op aarde was Hij een mens van vlees en bloed en kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn. Toen Hij nog op aarde leefde, was Bartimeüs een van de gelukkigen die een ontmoeting met Hem mocht hebben.

Bartimeüs riep: ‘ Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus stond stil en zei: ‘Roep hem.’ Bartimeüs, die blind was, gooide zijn mantel af en werd naar Jezus gebracht, die hem vroeg: ‘Wat kan Ik voor u doen?’ De blinde zei tegen Hem: ‘Och, Here, ik wil zo graag kunnen zien!’ En Jezus zei tegen hem: ‘Omdat u op Mij vertrouwt, bent u genezen.’ Op datzelfde moment kon hij weer zien en hij ging met Jezus mee (zie Marcus 10:47-52). Zo zijn er nog veel meer verhalen van mensen die grote moeite deden om bij Jezus te komen. Bijvoorbeeld de lamme man die door het dak voor Jezus werd gelegd. De Here Jezus maakte hem gezond. De Kananese vrouw had het geluk dat Jezus haar pad kruiste. Na heel veel tegenstand ontving ze door haar groot geloof de genezing van haar dochter.

Wat is het geweldig dat wij niet allemaal naar Israël hoeven te gaan, dat wij niet hoeven te wachten op Jezus om met Hem te kunnen spreken. Nee, wij hebben toegang tot God en kunnen elk moment naar Hem toe gaan. Als u in de put zit, of u ziet het niet meer zitten, dan is God daar en kunt u tot Hem gaan. Hij verlangt ernaar om u te helpen. Hij is een barmhartig God en wil u vergeven, verlossen en genezen. Jakobus 4:8 zegt: ‘Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u.’

Delen.

Comments are closed.

X