dinsdag, juli 7 EN | BR

‘Put kracht uit de vreugde die de HERE u geeft.’ – Nehemia 8:10

Het woordenboek zegt dat vreugde iets of iemand is die blijdschap veroorzaakt. De vreugde die de Here geeft, is een vreugde met een Goddelijke oorsprong. Deze vreugde maakt dat je vanbinnen heel erg blij en gelukkig bent. Het is een blijvende vreugde, want God is eeu- wig. De wereld kent ook vreugde, maar die vreugde verdwijnt zodra de omstandigheden veranderen. Als men scoort en wint, is er grote blijdschap, maar zodra men verliest, huilen zelfs grote mannen.

Het hart dat eenmaal gedronken heeft van het water dat leven geeft en de echte vreugde van de Here heeft geproefd, vindt nergens anders meer echte vreugde.
De zoektocht naar echte vreugde eindigt bij de vreugde die God u geeft door Zijn Heilige Geest.

Dit is het ‘iets’ of ‘iemand’ waar het woordenboek het over heeft. God Zélf is de bron van vreugde.
Zijn vreugde is onze kracht. Zijn wijsheid is onze gids. Zijn liefde is onze bescherming. Zijn getrouwheid is ons fundament. De wonden in Zijn lichaam hebben ons genezen.

U die een andere god dient, vraag uzelf eens af: is er iets in mijn god die ik dien, wat mij zo blij kan maken? Alles in God maakt een christen echt blij en gelukkig. Wat geeft het grote vreugde als je bedenkt wat God voor ons gedaan heeft; hoe Hij Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus als Vriend, als Geneesheer, als Redder, als onze Herder, onze Beschermer enz.

Wij kunnen wel blijven zingen: ‘Zijn liefde maakt ons blij!’ De ware christen kan altijd blijven zingen en danken. Deze vreugde vind je al- leen bij christenen die heel dicht bij God leven en met Hem door het leven gaan. Dan ervaar je Zijn liefde en genade. Gods liefde geeft mij zo veel vreugde. Mijn toekomst is zeker in Hem.

Delen.

Comments are closed.

X