vrijdag, september 20 EN | BR

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen. – Galaten 3:13

Er zijn veel machten van de boze werkzaam in deze wereld. Boze aanvallen en vloeken vind je op allerlei gebied. Je vindt ze op financieel gebied, in huwelijks- en gezinsrelaties, op geestelijk gebied. Ik heb echter goed nieuws. Het Woord van God kan u vandaag genezen. Vandaag kan er een doorbraak komen in uw leven.

Het woordje ‘vloek’ roept bij Gods kinderen een soort weerstand op. Onze samenleving wordt namelijk gekenmerkt door veel situaties die de symptomen van een vloek hebben. Hoewel echt niet alles een vloek is, hebben toch veel kinderen van God het gevoel dat ze onder een vloek leven. Ze kunnen hun klachten niet verklaren en weten niet waar ze vandaan komen.

Paulus zegt in Efeziërs 6:12 duidelijk waar wij mee te maken hebben. ’Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’ De boze machten, waarmee Jezus te maken had toen Hij hier nog op aarde was, zijn er ook nog vandaag. Over u kan zegen – zoals de predikant of voorganger doet aan het einde van de dienst – of vloek worden uitgesproken. Woorden brengen namelijk iets goeds of kwaads voort. ’Op de tong liggen zowel dood als leven’ (Spreuken 18:21).

Een vloek is een onzichtbare, bovennatuurlijke boze kracht. Het is niet iets wat je uitspreekt en dan is het weg. Het kan doorwerken van geslacht op geslacht, totdat deze macht, in Jezus’ naam, verbroken wordt. Prijs de Heer! Jezus is Heer! Ik ben niet bang voor boze machten, want met Jezus ben ik meer dan overwinnaar. De vloek kan dus ongedaan gemaakt worden door de kracht van de Heilige Geest.

Jezus heeft alles al gedaan om u te zegenen, door de vloek op Zich te nemen. De basis van uw genezing ligt in het volbrachte werk van Jezus op Golgotha. Hij verlost en bevrijdt.

Delen.

Comments are closed.

X