vrijdag, september 20 EN | BR

Alle ogen waren op Hem gericht. – Lucas 4:20

Een jongeman van net in de dertig bezoekt een synagoge (een Joodse plaats van aanbidding). De rabbijn vraagt Hem om een stukje voor te lezen van het boek Jesaja. Meer dan 800 jaar eerder schreef deze profeet de woorden: ’De Geest van de Here rust op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken’ (Lucas 4:18-19).

Plotseling stopt de jongeman, gaat zitten en voegt de volgende woorden toe: ’Wat Ik u zojuist heb voorgelezen, is werkelijkheid geworden’ (vers 21). Geen wonder dat alle ogen op Hem gericht zijn.Ook vandaag zou ik willen dat alle ogen op Hem, Jezus Christus, gericht zijn.

Wie is Jezus eigenlijk?

Waarom zeggen de christenen dat je in Hem moet geloven en Hem moet aannemen? Jezus Christus is de meest liefdevolle en machtige Persoon die ooit op deze wereld heeft geleefd. Wie is deze jongeman die de wereldgeschiedenis zo heeft beïnvloed? Hij heeft nooit een boek geschreven. Toch zijn er meer boeken over Hem geschreven dan over enig ander persoon, al heeft Hij maar 33 jaar op aarde geleefd.

Wat is Zijn achtergrond?

De Bijbel zegt dat alle dingen door Hem geschapen zijn. De Bijbel leert dat Hij er al was voordat alles werd geschapen. God zag onze ellende en onze nood. Hij zag de boosheid, de vooroordelen en de discriminatie. Hij zag al die haat en jaloezie en zei: ‘Ik wil naar beneden komen om hun te vertellen dat Ik hen liefheb.’ God deed dit door ‘mens’ te worden. Jezus Christus kwam en Hij genas de zieken, de blinden zagen, de doven hoorden, de stommen spraken. Hij leerde de mensen lief te hebben.

Hij stierf met voorbedachten rade, omdat Hij onze Plaatsvervanger wilde zijn. Hij kwam uit de hemel om te sterven voor al onze zonden.

Delen.

Comments are closed.

X