donderdag, augustus 13 EN | BR

‘Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt.’ – Efeziërs 6:13

Paulus heeft het hier over de vijand die ons aanvalt. Dit is niet iets wat in de toekomst zal gebeuren. Vandaag valt de vijand ons aan. In modernere termen zouden wij zeggen: ‘De Here God heeft ons aan- valswapens gegeven, zodat we niet alleen kunnen standhouden, maar ook overwinnen.’

De tegenstand is groot en het gevecht zwaar. Velen beseffen niet dat er in de geestelijke wereld een enorme oorlog gaande is tussen God en de boze. Die oorlog is begonnen toen Lucifer een coup tegen God pleegde. Hoe dichter we bij het einde komen, des te heviger worden de aanvallen van de boze tegenover Gods kinderen.

Gods kinderen moeten strijd leveren. Daarom moet men Gods Woord lezen, de gemeente of kerk bezoeken, maar vooral bidden. Als je denkt dat er geen boze machten zijn, dan heb je het mis. Want als je het nieuws volgt, zie je het werk van de boze. Ook de stemmen die mensen horen om zich maar van het leven te beroven of om vrouw en kinderen te vermoorden, zijn van de boze. Het is onze taak – de taak van de Kerk – om deze machten te bestrijden. Hoe doen we dit? Met geestelijke wapens. ‘Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken’ (2 Korinthiërs 10:4). Een persoonlijke pink- sterervaring geeft je de kracht die je nodig hebt om succesvol te strijden. Het is geen strijd tegen mensen, maar tegen duivelse heersers, machten en boosaardige geesten. Wereldse mensen denken dat de problemen op te lossen zijn door topfiguren. In de natuurlijke wereld denken we aan tanks, gevechtsvliegtuigen enz. Jezus overwon deze boze machten niet met wapens. Hij had geen zwaard nodig om te overwinnen. Jezus overwon door de machten te bestraffen, en dat kunnen ook wij doen in Jezus’ naam. Wij kunnen boze machten verdrijven in ons gezin, in onze stad, in ons land, door krachtig gebed in Jezus’ naam.

Delen.

Comments are closed.

X