zaterdag, mei 25 EN | BR

Onderhoud de sabbat als een heilige dag. Zes dagen moet u werken, maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. – Exodus 20:8-10

Het sabbatsgebod is een van de Tien Geboden, dus een gebod van de Here God. De reden dat ik het erover heb, is omdat we in zo’n ongelooflijk hectische tijd leven. Het leven is zo anders dan pakweg vijftig jaar geleden. Alles moet nu snel en gehaast. Dat heeft ook te maken met de vermeerdering van de wetenschap (zie Daniël 12:4). In de maatschappij kent men geen rust meer. Ook in het leven van christenen is er gebrek aan rusttijd.

Een gift van God

God heeft ons echter een rustdag gegeven. In Exodus 16:29 staat: ‘De HERE heeft de sabbat ingesteld.’ De sabbat is een gift van God en heeft een heilig doel. Sabbat betekent rust, stoppen. Mensen moeten zo nu en dan stoppen met wat ze aan het doen zijn. Je gaat anders over de streep en je raakt opgebrand. Toen God alles geschapen had, rustte Hij. Toch was Zijn schepping nog niet veilig. God had echter een plan om Zijn schepping veilig te stellen. Pas toen Jezus alles had volbracht en op de eerste dag van de week was opgestaan, kon God rusten. Daarom vieren wij christenen de sabbatdag op zondag.

Geestelijke rust

Nu kom ik bij iets wat nog belangrijker is, en dat is onze geestelijke rust. In Hebreeën 4:10 lezen wij over een sabbatsrust voor het volk van God. ‘Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God.’ Als je bij Jezus komt, kom je helemaal tot rust naar geest, ziel en lichaam. Elke dag is een sabbatdag voor de christen die in Jezus Christus is. Als u nog niet tot rust bent gekomen, ga tot Hem die gezegd heeft: ‘Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven’ (Mattheüs 11:28).

Delen.

Comments are closed.

X